Odbiór odpadów budowlanych

Wywóz gruzu Orzesze – Punkt odbioru gruzu, ziemi

 

Przyjmujemy odpady spełniające kryteria odpadów obojętnych wg poniższej tabeli

Kod odpadu Rodzaj odpadu
ex 01 01 02 Stałe odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania a składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
ex 01 04 12 Stałe odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
10 09 03 Żużle odlewnicze*
10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05*
10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 07*
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
ex 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (wykonane z ceramiki)
ex 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych inne niż wymienione w 17 01 06
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

*wyłącznie odpady spełniające kryteria dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określone w przepisach wydanych na podstawie art.. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach

  • Punkt przyjmowania odpadów czynny w godzinach 7:00- 15:00
  • Firma zarejestrowana w systemie BDO, wystawiamy karty przekazania odpadów
  • Ceny ustalane indywidualnie po zapoznaniu z materiałem,
  • Transport własny (dogodny dojazd bezpośrednio z DK-81 „Wiślanki”)  lub na nasze zlecenie

ADS Kruszywa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k
ul. Modrzewiowa, 43-186 Orzesze-Gardawice
NIP: 6351853843, Regon: 385784463, KRS: 0000833860

BDO 000533927

✉ biuro@adskruszywa.pl

502 370 018
(32) 221 42 50

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 7:00 -15:00

Kruszywa Bełk, Łaziska Górne, Wyry, Gostyń

Napisz do nas